ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

ประมวลผลข้อมูล ประจำวันที่: 03-08-2564
เวลา: 13:29

คลัสเตอร์ : #กลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง กดเข้าสู่ระบบ

กราฟเส้นแสดงข้อมูลผู้เดินทางรายใหม่เข้าพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
[ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ :20-07-2564
ถึงวันที่ : 03-08-2564 ]

ลงทะเบียนวันนี้ รายใหม่ : ยอดสะสม[ราย]

+31 : 29,054

จำหน่ายแล้ว : คงเหลือ

-27,897 : 1,157

ประเมิน อาการแล้ว : ยังไม่ประเมิน

157 : 1,000

ผลการประเมิน ปกติ : ผิดปกติ

148 : 9

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

20 : 738

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด

7 : 299

พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด

3 : 38

เดินทางไปพื้นที่มีการระบาด ช่วง 14 วัน

10 : 390

สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด ช่วง 14 วัน

5 : 92

มาจากแคมป์ก่อสร้างหรือโรงงาน ช่วง 14 วัน

2 : 50

กักตัว:HQ ตามประกาศจังหวัด

1,049

แสดงข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร รายอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
#ปรับข้อมูลกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ล่าสุด 3 สิงหาคม 64
No. อำเภอ
ลงทะเบียนรายใหม่ วันนี้ :
ยอดสะสม ระบบจำหน่ายอัตโนมัติ
[เฝ้าระวังครบ 14 วัน]
เจ้าหน้าที่จำหน่าย
[สำรวจ,ติดตาม]
คงเหลือเฝ้าระวัง
ทั้งหมด
ข้อมูผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร
จำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :20-07-2564 ถึงวันที่ : 03-08-2564 ]
กักตัว ตามประกาศจังหวัด ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :20-07-2564 ถึงวันที่ : 03-08-2564 ]
ประเมิน อาการแล้ว ยังไม่ประเมิน ผลการประเมินอาการ
โดย จนท
[1]
ผู้เดินทางลงเอง
[2]
มีผลตรวจ:ATK/PCR
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]=[4]-[5+6]
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
29 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุมสูงสุด
37 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุม
11 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
มีไข้
ปกติ
ผิดปกติ
1
เมือง
3
5
3
12,191
11,660
1
530
4 : 300
4 : 166
0 : 19
8 : 458
47
483
0
42
5
2
นิคมคำสร้อย
0
2
0
3,089
3,018
0
71
1 : 57
0 : 12
0
1 : 68
16
55
0
16
0
3
ดอนตาล
0
2
1
3,613
3,434
5
174
1 : 112
1 : 54
0 : 5
2 : 163
15
159
0
14
1
4
ดงหลวง
3
1
1
1,931
1,832
0
99
1 : 69
1 : 23
2 : 1
2 : 91
0
99
0
0
0
5
คำชะอี
1
0
1
3,120
3,081
0
39
1 : 29
0 : 7
0
1 : 36
8
31
0
6
2
6
หว้านใหญ่
7
0
0
2,955
2,795
15
145
7 : 101
0 : 19
0 : 11
7 : 119
10
135
0
10
0
7
หนองสูง
7
0
3
2,155
2,048
8
99
5 : 70
1 : 18
1 : 2
6 : 87
61
38
0
60
1
รวม
21
10
9
29,054
27,868
29
1,157
20 : 738
7 : 299
3 : 38
27 : 1022

Copyright@Mukdahan Provincial Health Office View(s): 121978
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit [sommit48@yahoo.com]