ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

ประมวลผลข้อมูล ประจำวันที่: 05-03-2567
เวลา: 03:35

คลัสเตอร์ : #กลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง กดเข้าสู่ระบบ

กราฟเส้นแสดงข้อมูลผู้เดินทางรายใหม่เข้าพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
[ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ :20-02-2567
ถึงวันที่ : 05-03-2567 ]

ลงทะเบียนวันนี้ รายใหม่ : ยอดสะสม[ราย]

+ : 0

จำหน่ายแล้ว : คงเหลือ

-0 : 0

ประเมิน อาการแล้ว : ยังไม่ประเมิน

0 : 0

ผลการประเมิน ปกติ : ผิดปกติ

: 0

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

0 : 0

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด

0 : 0

พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด

0 : 0

เดินทางไปพื้นที่มีการระบาด ช่วง 14 วัน

0 : 0

สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด ช่วง 14 วัน

0 : 0

มาจากแคมป์ก่อสร้างหรือโรงงาน ช่วง 14 วัน

0 : 0

กักตัว:HQ ตามประกาศจังหวัด

0

แสดงข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร รายอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
#ปรับข้อมูลกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ล่าสุด 3 สิงหาคม 64
No. อำเภอ
ลงทะเบียนรายใหม่ วันนี้ :
ยอดสะสม ระบบจำหน่ายอัตโนมัติ
[เฝ้าระวังครบ 14 วัน]
เจ้าหน้าที่จำหน่าย
[สำรวจ,ติดตาม]
คงเหลือเฝ้าระวัง
ทั้งหมด
ข้อมูผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร
จำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :20-02-2567 ถึงวันที่ : 05-03-2567 ]
กักตัว ตามประกาศจังหวัด ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :20-02-2567 ถึงวันที่ : 05-03-2567 ]
ประเมิน อาการแล้ว ยังไม่ประเมิน ผลการประเมินอาการ
โดย จนท
[1]
ผู้เดินทางลงเอง
[2]
มีผล:บวก:ATK/PCR
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]=[4]-[5+6]
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
29 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุมสูงสุด
37 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุม
11 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
มีไข้
ปกติ
ผิดปกติ
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0

Copyright@Mukdahan Provincial Health Office View(s):
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit [sommit48@yahoo.com]