ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

ประมวลผลข้อมูล ประจำวันที่: 19-09-2564
เวลา: 04:58

คลัสเตอร์ : #กลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง กดเข้าสู่ระบบ

กราฟเส้นแสดงข้อมูลผู้เดินทางรายใหม่เข้าพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
[ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ :05-09-2564
ถึงวันที่ : 19-09-2564 ]

ลงทะเบียนวันนี้ รายใหม่ : ยอดสะสม[ราย]

+1 : 31,931

จำหน่ายแล้ว : คงเหลือ

-31,462 : 469

ประเมิน อาการแล้ว : ยังไม่ประเมิน

0 : 469

ผลการประเมิน ปกติ : ผิดปกติ

0 : 0

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

0 : 294

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด

1 : 145

พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด

0 : 14

เดินทางไปพื้นที่มีการระบาด ช่วง 14 วัน

0 : 159

สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด ช่วง 14 วัน

0 : 20

มาจากแคมป์ก่อสร้างหรือโรงงาน ช่วง 14 วัน

0 : 20

กักตัว:HQ ตามประกาศจังหวัด

440

แสดงข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร รายอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
#ปรับข้อมูลกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ล่าสุด 3 สิงหาคม 64
No. อำเภอ
ลงทะเบียนรายใหม่ วันนี้ :
ยอดสะสม ระบบจำหน่ายอัตโนมัติ
[เฝ้าระวังครบ 14 วัน]
เจ้าหน้าที่จำหน่าย
[สำรวจ,ติดตาม]
คงเหลือเฝ้าระวัง
ทั้งหมด
ข้อมูผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร
จำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :05-09-2564 ถึงวันที่ : 19-09-2564 ]
กักตัว ตามประกาศจังหวัด ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :05-09-2564 ถึงวันที่ : 19-09-2564 ]
ประเมิน อาการแล้ว ยังไม่ประเมิน ผลการประเมินอาการ
โดย จนท
[1]
ผู้เดินทางลงเอง
[2]
มีผลตรวจ:ATK/PCR
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]=[4]-[5+6]
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
29 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุมสูงสุด
37 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุม
11 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
มีไข้
ปกติ
ผิดปกติ
1
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0 : 0
0
0
0
0
0
2
เมือง
0
0
0
13,648
13,400
1
247
0 : 153
0 : 79
0 : 8
0 : 232
0
247
0
0
0
3
นิคมคำสร้อย
0
0
0
3,298
3,271
0
27
0 : 23
0 : 4
0
0 : 27
0
27
0
0
0
4
ดอนตาล
0
1
0
3,848
3,792
4
52
0 : 29
1 : 18
0
1 : 47
0
52
0
0
0
5
ดงหลวง
0
0
0
2,040
2,038
0
2
0 : 2
0
0
0 : 2
0
2
0
0
0
6
คำชะอี
0
0
0
3,200
3,182
0
18
0 : 15
0
0 : 2
0 : 15
0
18
0
0
0
7
หว้านใหญ่
0
0
0
3,445
3,355
6
84
0 : 42
0 : 35
0 : 4
0 : 77
0
84
0
0
0
8
หนองสูง
0
0
0
2,447
2,401
7
39
0 : 30
0 : 9
0
0 : 39
0
39
0
0
0
รวม
0
1
0
31,931
31,444
18
469
0 : 294
1 : 145
0 : 14
1 : 439

Copyright@Mukdahan Provincial Health Office View(s): 133216
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit [sommit48@yahoo.com]