ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

ประมวลผลข้อมูล ประจำวันที่: 02-07-2565
เวลา: 11:21

คลัสเตอร์ : #กลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง กดเข้าสู่ระบบ

กราฟเส้นแสดงข้อมูลผู้เดินทางรายใหม่เข้าพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
[ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ :18-06-2565
ถึงวันที่ : 02-07-2565 ]

ลงทะเบียนวันนี้ รายใหม่ : ยอดสะสม[ราย]

+0 : 40,070

จำหน่ายแล้ว : คงเหลือ

-40,064 : 6

ประเมิน อาการแล้ว : ยังไม่ประเมิน

0 : 6

ผลการประเมิน ปกติ : ผิดปกติ

0 : 0

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

0 : 2

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด

0 : 0

พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด

0 : 0

เดินทางไปพื้นที่มีการระบาด ช่วง 14 วัน

0 : 1

สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด ช่วง 14 วัน

0 : 0

มาจากแคมป์ก่อสร้างหรือโรงงาน ช่วง 14 วัน

0 : 0

กักตัว:HQ ตามประกาศจังหวัด

2

แสดงข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร รายอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
#ปรับข้อมูลกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ล่าสุด 3 สิงหาคม 64
No. อำเภอ
ลงทะเบียนรายใหม่ วันนี้ :
ยอดสะสม ระบบจำหน่ายอัตโนมัติ
[เฝ้าระวังครบ 14 วัน]
เจ้าหน้าที่จำหน่าย
[สำรวจ,ติดตาม]
คงเหลือเฝ้าระวัง
ทั้งหมด
ข้อมูผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร
จำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :18-06-2565 ถึงวันที่ : 02-07-2565 ]
กักตัว ตามประกาศจังหวัด ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :18-06-2565 ถึงวันที่ : 02-07-2565 ]
ประเมิน อาการแล้ว ยังไม่ประเมิน ผลการประเมินอาการ
โดย จนท
[1]
ผู้เดินทางลงเอง
[2]
มีผล:บวก:ATK/PCR
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]=[4]-[5+6]
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
29 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุมสูงสุด
37 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุม
11 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
มีไข้
ปกติ
ผิดปกติ
1
เมือง
0
0
0
17,044
17,038
0
6
0 : 2
0
0
0 : 2
0
6
0
0
0
2
นิคมคำสร้อย
0
0
0
3,671
3,671
0
0
0
0
0
0 : 0
0
0
0
0
0
3
ดอนตาล
0
0
0
5,859
5,859
0
0
0
0
0
0 : 0
0
0
0
0
0
4
ดงหลวง
0
0
0
2,103
2,103
0
0
0
0
0
0 : 0
0
0
0
0
0
5
คำชะอี
0
0
0
3,639
3,639
0
0
0
0
0
0 : 0
0
0
0
0
0
6
หว้านใหญ่
0
0
0
4,864
4,863
1
0
0
0
0
0 : 0
0
0
0
0
0
7
หนองสูง
0
0
0
2,890
2,890
0
0
0
0
0
0 : 0
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
40,070
40,063
1
6
0 : 2
0 : 0
0 : 0
0 : 2

Copyright@Mukdahan Provincial Health Office View(s): 146745
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit [sommit48@yahoo.com]