ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

ประมวลผลข้อมูล ประจำวันที่: 12-04-2564
เวลา: 00:52

คลัสเตอร์ : #กลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง กดเข้าสู่ระบบ

กราฟเส้นแสดงข้อมูลผู้เดินทางรายใหม่เข้าพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
[ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ :29-03-2564
ถึงวันที่ : 12-04-2564 ]

ลงทะเบียนวันนี้ รายใหม่ : ยอดสะสม[ราย]

+23 : 13,184

จำหน่ายแล้ว : คงเหลือ

-9,286 : 3,898

ประเมิน อาการแล้ว : ยังไม่ประเมิน

16 : 3,882

ผลการประเมิน ปกติ : ผิดปกติ

16 : 0

พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด

17 : 2,218

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด

3 : 1019

พื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด

3 : 635

กักตัวที่บ้าน : Swab แล้ว : ยังไม่ Swab

490 : 4 : 486

แสดงข้อมูลเฝ้าระวังโควิด-19 รายอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
#ปรับข้อมูลกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ล่าสุด 22 มีค.64
No. อำเภอ
ลงทะเบียนรายใหม่ วันนี้ :
ยอดสะสม ระบบจำหน่ายอัตโนมัติ
[เฝ้าระวังครบ 14 วัน]
เจ้าหน้าที่จำหน่าย
[สำรวจ,ติดตาม]
คงเหลือเฝ้าระวัง
ทั้งหมด
ข้อมูผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร
จำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :29-03-2564 ถึงวันที่ : 12-04-2564 ]
ข้อมูลการกักตัวที่บ้าน [HQ] ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :29-03-2564 ถึงวันที่ : 12-04-2564 ]
ประเมิน อาการแล้ว ยังไม่ประเมิน ผลการประเมินอาการ
โดย จนท
[1]
ผู้เดินทางลงเอง
[2]
ผ่านรถโดยสาร
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]=[4]-[5+6]
ควบคุม
9 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
เฝ้าระวังสูง
14 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
เฝ้าระวัง
54 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
จำนวน
[8]
Swab แล้ว
[9]
คงเหลือยังไม่ Swab
[10]
มีไข้
ปกติ
ผิดปกติ
1
เมือง
7
16
0
4,973
3,547
4
1422
17 : 823
3 : 345
3 : 229
5 : 180
2
57
16
1406
0
16
0
2
นิคมคำสร้อย
0
0
0
1,445
969
7
469
0 : 278
0 : 124
0 : 67
0 : 57
0
15
0
469
0
0
0
3
ดอนตาล
0
0
0
1,389
477
1
911
0 : 454
0 : 279
0 : 178
0 : 91
0
24
0
911
0
0
0
4
ดงหลวง
0
0
0
1,100
969
0
131
0 : 89
0 : 22
0 : 19
0 : 19
0
17
0
131
0
0
0
5
คำชะอี
0
0
0
1,839
1,323
6
510
0 : 297
0 : 157
0 : 56
0 : 77
0
24
0
510
0
0
0
6
หว้านใหญ่
0
0
0
1,309
1,001
0
308
0 : 166
0 : 57
0 : 85
0 : 19
0
6
0
308
0
0
0
7
หนองสูง
0
0
0
1,129
982
0
147
0 : 111
0 : 35
0 : 1
0 : 42
2
8
0
147
0
0
0
รวม
7
16
0
13,184
9,268
18
3,898
17 : 2218
3 : 1019
3 : 635
5 : 485

Copyright@Mukdahan Provincial Health Office View(s): 67022
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit [sommit48@yahoo.com]