ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

ประมวลผลข้อมูล ประจำวันที่: 15-06-2564
เวลา: 03:25

คลัสเตอร์ : #กลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง กดเข้าสู่ระบบ

กราฟเส้นแสดงข้อมูลผู้เดินทางรายใหม่เข้าพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
[ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ :01-06-2564
ถึงวันที่ : 15-06-2564 ]

ลงทะเบียนวันนี้ รายใหม่ : ยอดสะสม[ราย]

+0 : 24,900

จำหน่ายแล้ว : คงเหลือ

-24,136 : 764

ประเมิน อาการแล้ว : ยังไม่ประเมิน

0 : 764

ผลการประเมิน ปกติ : ผิดปกติ

0 : 0

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด

0 : 287

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด

0 : 213

พื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด

0 : 255

กักตัวที่บ้าน[HQ]

480

แสดงข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร รายอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
#ปรับข้อมูลกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ล่าสุด 14 พค.64
No. อำเภอ
ลงทะเบียนรายใหม่ วันนี้ :
ยอดสะสม ระบบจำหน่ายอัตโนมัติ
[เฝ้าระวังครบ 14 วัน]
เจ้าหน้าที่จำหน่าย
[สำรวจ,ติดตาม]
คงเหลือเฝ้าระวัง
ทั้งหมด
ข้อมูผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร
จำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :01-06-2564 ถึงวันที่ : 15-06-2564 ]
ข้อมูลการกักตัวที่บ้าน [HQ] ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :01-06-2564 ถึงวันที่ : 15-06-2564 ]
ประเมิน อาการแล้ว ยังไม่ประเมิน ผลการประเมินอาการ
โดย จนท
[1]
ผู้เดินทางลงเอง
[2]
ผ่านรถโดยสาร
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]=[4]-[5+6]
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
4 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุมสูงสุด
17 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุม
56 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
มีไข้
ปกติ
ผิดปกติ
1
เมือง
0
0
0
10,208
9,808
2
398
0 : 126
0 : 100
0 : 165
0 : 217
0
398
0
0
0
2
นิคมคำสร้อย
0
0
0
2,814
2,727
0
87
0 : 36
0 : 28
0 : 23
0 : 59
0
87
0
0
0
3
ดอนตาล
0
0
0
3,056
2,976
0
80
0 : 33
0 : 26
0 : 20
0 : 59
0
80
0
0
0
4
ดงหลวง
0
0
0
1,665
1,635
0
30
0 : 12
0 : 10
0 : 8
0 : 22
0
30
0
0
0
5
คำชะอี
0
0
0
2,909
2,860
2
47
0 : 20
0 : 19
0 : 7
0 : 39
0
47
0
0
0
6
หว้านใหญ่
0
0
0
2,396
2,315
4
77
0 : 32
0 : 20
0 : 25
0 : 46
0
77
0
0
0
7
หนองสูง
0
0
0
1,852
1,799
8
45
0 : 28
0 : 10
0 : 7
0 : 38
0
45
0
0
0
รวม
0
0
0
24,900
24,120
16
764
0 : 287
0 : 213
0 : 255
0 : 480

Copyright@Mukdahan Provincial Health Office View(s): 107503
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit [sommit48@yahoo.com]