ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

ประมวลผลข้อมูล ประจำวันที่: 03-12-2564
เวลา: 01:07

คลัสเตอร์ : #กลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง กดเข้าสู่ระบบ

กราฟเส้นแสดงข้อมูลผู้เดินทางรายใหม่เข้าพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
[ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ :19-11-2564
ถึงวันที่ : 03-12-2564 ]

ลงทะเบียนวันนี้ รายใหม่ : ยอดสะสม[ราย]

+0 : 34,775

จำหน่ายแล้ว : คงเหลือ

-34,480 : 295

ประเมิน อาการแล้ว : ยังไม่ประเมิน

0 : 295

ผลการประเมิน ปกติ : ผิดปกติ

0 : 0

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

0 : 213

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด

0 : 64

พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด

0 : 11

เดินทางไปพื้นที่มีการระบาด ช่วง 14 วัน

0 : 42

สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด ช่วง 14 วัน

0 : 2

มาจากแคมป์ก่อสร้างหรือโรงงาน ช่วง 14 วัน

0 : 20

กักตัว:HQ ตามประกาศจังหวัด

277

แสดงข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร รายอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
#ปรับข้อมูลกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ล่าสุด 3 สิงหาคม 64
No. อำเภอ
ลงทะเบียนรายใหม่ วันนี้ :
ยอดสะสม ระบบจำหน่ายอัตโนมัติ
[เฝ้าระวังครบ 14 วัน]
เจ้าหน้าที่จำหน่าย
[สำรวจ,ติดตาม]
คงเหลือเฝ้าระวัง
ทั้งหมด
ข้อมูผู้เดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหาร
จำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :19-11-2564 ถึงวันที่ : 03-12-2564 ]
กักตัว ตามประกาศจังหวัด ช่วงเวลา 14 วัน
[ระหว่างวันที่ :19-11-2564 ถึงวันที่ : 03-12-2564 ]
ประเมิน อาการแล้ว ยังไม่ประเมิน ผลการประเมินอาการ
โดย จนท
[1]
ผู้เดินทางลงเอง
[2]
มีผล:บวก:ATK/PCR
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]=[4]-[5+6]
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
29 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุมสูงสุด
37 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
ควบคุม
11 จังหวัด
รายใหม่ : สะสม
มีไข้
ปกติ
ผิดปกติ
1
เมือง
0
0
0
15,113
14,951
1
161
0 : 104
0 : 42
0 : 8
0 : 146
0
161
0
0
0
2
นิคมคำสร้อย
0
0
0
3,483
3,470
0
13
0 : 12
0
0 : 1
0 : 12
0
13
0
0
0
3
ดอนตาล
0
0
0
4,139
4,084
0
55
0 : 37
0 : 18
0
0 : 55
0
55
0
0
0
4
ดงหลวง
0
0
0
2,074
2,074
0
0
0
0
0
0 : 0
0
0
0
0
0
5
คำชะอี
0
0
0
3,259
3,247
0
12
0 : 11
0 : 1
0
0 : 12
0
12
0
0
0
6
หว้านใหญ่
0
0
0
4,101
4,053
1
47
0 : 43
0 : 2
0 : 2
0 : 45
0
47
0
0
0
7
หนองสูง
0
0
0
2,606
2,599
0
7
0 : 6
0 : 1
0
0 : 7
0
7
0
0
0
รวม
0
0
0
34,775
34,478
2
295
0 : 213
0 : 64
0 : 11
0 : 277

Copyright@Mukdahan Provincial Health Office View(s): 141613
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit [sommit48@yahoo.com]