ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

ข้อมูลประจำวันที่: 22-01-2564 เวลา: 18:43

 Cluster : #กลุ่มผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง

QR-Code หน้าหลัก Data Muk

QR-Code ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่
เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนวันนี้ รายใหม่ : ยอดสะสม[ราย]

+70 : 6,262

จำหน่ายแล้ว : คงเหลือ

-5,337 : 925

ประเมิน อาการแล้ว : ยังไม่ประเมิน

419 : 506

ผลการประเมิน ปกติ : ผิดปกติ

415 : 4

คงเหลือเฝ้าระวัง : 28 จังหวัด พื้นที่สีแดง

439

กักตัวที่บ้าน HQ : Swab แล้ว : ยังไม่ Swab

133 : 46 : 87

พื้นที่สีส้ม

83

พื้นที่สีเหลือง

270


แสดงข้อมูลจำนวนเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดและประเมินอาการตนเอง รายอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร   
No. อำเภอ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
วันนี้: รายใหม่
ประชาชนลงทะเบียน
: ด้วยตนเอง
ยอดสะสม ระบบจำหน่ายอัตโนมัติ
[เฝ้าระวังครบ 14 วัน]
เจ้าหน้าที่จำหน่าย
[สำรวจ,ติดตาม]
คงเหลือเฝ้าระวัง
28 จังหวัด
พื้นที่สีแดง
กักตัวที่บ้าน : HQ
ส้ม
เหลือง
ประเมิน อาการแล้ว ยังไม่ประเมิน ผลการประเมินอาการ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]=[5]-[3+4]
[7]
จำนวน
[8]
Swab แล้ว
[9]
คงเหลือยังไม่ Swab
[10]
[11]
[12]
มีไข้
ปกติ
ผิดปกติ
1
เมืองมุกดาหาร
16
0
2,144
1,666
36
442
199
49
9
40
32
162
54
388
1
53
1
2
นิคมคำสร้อย
26
0
492
325
25
142
79
21
7
14
29
13
105
37
0
105
0
3
ดอนตาล
5
1
326
252
3
71
20
18
4
14
1
32
53
18
1
50
3
4
ดงหลวง
4
0
773
686
17
70
49
6
4
2
3
12
12
58
0
12
0
5
คำชะอี
15
0
1,040
913
41
86
40
19
10
9
10
17
84
2
0
84
0
6
หว้านใหญ่
2
1
765
670
62
33
19
4
2
2
2
8
30
3
0
30
0
7
หนองสูง
2
0
720
630
9
81
33
16
10
6
6
26
81
0
0
81
0

Copyright@Mukdahan Provincial Health Office View(s): 28904
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit