ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินฯ จำนวน ๑ คัน  [10-07-2563]