ประกาศผู้ชนะราคางานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง  [13-06-2565]
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงOPD  [13-06-2565]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  [12-05-2565]
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้าง 3 รายการ [  [28-04-2565]
ประกาศแผนปรับปรุงก่อสร้าง  [28-04-2565]