สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 อัพเดตรายวัน
อำเภอดอนตาล
อัพเดตล่าสุด : 27-10-2564 เวลา: 20:40

5 : 3,996

รายใหม่ : สะสม

เฝ้าระวังผู้เดินทาง

0 : 0

จองเตียง : รับใหม่

รับผู้ป่วยโควิด

0 : 0

จำหน่าย : ส่งต่อ

สถานะผู้ป่วยคงเหลือ

93 : -12

เตียงว่าง : อยู่ระหว่างรักษา

จำนวนเตียง

840 : 11

Phizer เข็ม 1: ดอนตาลวิทยา

เป้า/ฉีดแล้ว

903 : 0

Sinovac เข็ม 1: รพ.สต.

เป้า/ฉีดแล้ว

960 : 0

Astra เข็ม 2: รพ.สต.

เป้า/ฉีดแล้ว

ภาพรวมการใช้เตียง ประจำวันที่ : 27-10-2564 เวลา: 20:40

1

2

3

4

-
5

6
2143
7
2205
8
2204
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
2133
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
2108
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
-
-
60
-
-
61
-
-
62

63

64

65

65

65

66

67

68

69

70
70
71

72

73
-
-
V1

V2
-
-
V3
-
-
V4
-
-
V5
-
-
V6
-
-
V7

-
V8

: เตียงว่าง : จองเตียง : Admit แล้ว รอประเมินอาการ ระดับ 1: อาการปกติ ระดับ 2: มีอาการเล็กน้อย ระดับ 3.1 : ไม่มีปอดอักเสบ แต่มีปัจจัยเสี่ยง ระดับ 3.2: มีปอดอักเสบ CXR ผิดปกติ ระดับ 4.1: ปอดอักเสบรุนแรง
ที่มาข้อมูล : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์:SAT-DONTAN