สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 อัพเดตรายวัน
อำเภอดอนตาล
อัพเดตล่าสุด : 03-12-2564 เวลา: 02:25

0 : 4,147

รายใหม่ : สะสม

เฝ้าระวังผู้เดินทาง

0 : 0

จองเตียง : รับใหม่

รับผู้ป่วยโควิด

0 : 0

จำหน่าย : ส่งต่อ

สถานะผู้ป่วยคงเหลือ

100 : -19

เตียงว่าง : อยู่ระหว่างรักษา

จำนวนเตียง

840 : 11

Phizer เข็ม 1: ดอนตาลวิทยา

เป้า/ฉีดแล้ว

903 : 0

Sinovac เข็ม 1: รพ.สต.

เป้า/ฉีดแล้ว

960 : 0

Astra เข็ม 2: รพ.สต.

เป้า/ฉีดแล้ว

ภาพรวมการใช้เตียง ประจำวันที่ : 03-12-2564 เวลา: 02:25

1
2406
2
2405
3
2404
4

-
5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
-
-
60
-
-
61
-
-
62

63

64

65

65

65

66

67

68

69

70
70
71

72

73
-
-
V1

V2
-
-
V3
-
-
V4
-
-
V5
-
-
V6
-
-
V7

-
V8

: เตียงว่าง : จองเตียง : Admit แล้ว รอประเมินอาการ ระดับ 1: อาการปกติ ระดับ 2: มีอาการเล็กน้อย ระดับ 3.1 : ไม่มีปอดอักเสบ แต่มีปัจจัยเสี่ยง ระดับ 3.2: มีปอดอักเสบ CXR ผิดปกติ ระดับ 4.1: ปอดอักเสบรุนแรง
ที่มาข้อมูล : ทีมตระหนักรู้สถานการณ์:SAT-DONTAN