ระบบโรงพยาบาลสนาม: อำเภอดอนตาล
DonTan District Field Hospital
Version 1.01 July-2020