ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
[Data Muk Application]

ประจำวันที่: 01-02-2566 เวลา: 17:16

ประกาศ : การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์
สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่
ประเมินอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน
เพื่อเฝ้าระวังอาการโควิดเบื้องต้น
กรอกเลขบัตรประชาชน :

Copyright@Mukdahan Provincial Health Office View(s): 438
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit [sommit48@yahoo.com]