ศูนย์ป้องกันโควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร
Data Muk Application

เลขบัตรประชาชน :  
รหัสผ่าน :  

QR-Code:สำหรับเข้าสู่ระบบ
หรือที่
Link: www.clouddontanhos.com/form_logindis.php


#หรือติดตั้ง Mobile App ชื่อ : Muk Health
Copyright@Muk Provincial Health V 1.01 June-20.View(s): 437
System Analysis By : W.Sitthimas
Programmer By : D.Sommit